Цени за затревяване

Цени за затревяване с райграс и полагане на тревен чим.

1.Цени за затревяване :

Затревяване вариант 1  – цена  3 – 4 лв. за кв. м.

 • Фино заравняване
 • Предсеитбено торене
 • Избор и засяване на тревна смеска
 • Валиране

Затревяване вариант 2 – цена  5 – 5.5 лв. за кв. м.

 • Фино заравняване
 • Предсеитбено торене
 • Избор и сеитба на тревна смеска
 • Валиране
 • Пръскане със селективен препарат
 • Плевене, подсяване, и косене до трета коситба на тревната площ

Затревяване вариант 3  – цена  6 – 6.5 лв. за кв. м.

 • Фино заравняване
 • Предсеитбено торене
 • Избор и сеитба на тревна смеска
 • Валиране
 • Пръскане със селективен препарат
 • Плевене, подсяване и косене до трета коситба на райграса
 • 30 поливки

2. Цени за полагане на тревен чим цена 15 – 17 лв. за кв. м.

 • избор и доставка на тревен чим /траноспорт, товаро-разтоварни работи и съхранение на чима /
 • фино заравняване на терена
 • торене с комплексен тор
 • полагане на тревния чим
 • валиране на готовия тревен килим
 • 1 коситба

Дадените цени за затревяване  с райграс и полагане на тревен чим са без ДДС.

Вижте останалите цени за озеленяване  и поливни системи:

 • Върни се на входна страница.